partners

 

 

 

       *

P A R T N E R S

 

OBRABAKEN

De vzw Obra|Baken is de partner uit de non-profitsector, het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap - VAPH - waarmee wij nauw samenwerken om vooral de ondersteuning op maat te realiseren voor de bewoners van Convent 22. Obra|Baken kan daarbij rekenen op de aanwezigheid van een ‘goede buur’ die ook in het Convent 22 woont.
De mate waarin we een beroep doen op het al bestaande reguliere zorgaanbod zal afhangen van de individuele behoeften en wensen van de bewoners.
Obra|Baken begeleidt ook het dagelijks reilen en zeilen in Convent 22.

 

SVK Gent   Gent

Het Sociaal Verhuurkantoor van de stad Gent verhuurt de acht gerenoveerde woningen van Convent 22 aan onze doelgroep na akkoord met de vzw Begijnhof Sint-Elisabeth.
Die mogelijkheid is gecreëerd na goedkeuring door de gemeenteraad van Gent van een apart doelgroepenplan en toewijzingsreglement voor mensen met ASS.
Het SVK staat ook in voor de huurbegeleiding van de bewoners.

 

Groot Begijnhof

De eigenaar van het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth in Sint-Amandsberg werkte met ons samen om zes appartementen, twee studio’s en een woning voor de ‘goede buur’ te renoveren. De Vlaamse Overheid, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de stad Gent verleenden daartoe een restauratiepremie.
Daarnaast verhuurt het Begijnhof aan de vzw Autimismus de woning van de ‘goede buur’, de gemeenschappelijke ruimte en de tuin.

 

 

 

S U B S I D I E R E N D E   P A R T N E R S

 

  provincie

Om ons project te kunnen opstarten, ontvingen we in 2011 van de provincie Oost-Vlaanderen een substantiële subsidie waarmee we met Obra|Baken ons inhoudelijk model konden uitwerken.
Om het project af te ronden kregen we in 2017 nog een eenmalige investeringssubsidie ter waarde van € 35 000 voor de gemeenschappelijke ruimte en de aanpassing van het gebouw van Convent 22. 

 

Gent

De stad Gent steunt ons met werkingssubsidies.

 

VDAB

Financiële steun en praktische hulp voor Convent 22 kregen we van de VDAB.

 

Nationale Loterij

De Nationale Loterij verleent ons een substantiële subsidie.