voorbije activiteiten

 

 

   &

 

 

 

kunstveiling ten voordele van convent 22
20 november 2016

kunstveiling 00001Dank zij de bereidwillige medewerking van 75 kunstenaars en hun aanbod van in totaal 92 werken werd de veiling voor Convent 22 van 20 november 2016 in het VAC te Gent een laaiend succes.

 

 
  Lees meer

Ook al dreigde aanvankelijk mislukking door het stormachtige weer, toch nam het bezoekersaantal toe naarmate het uur van de veiling naderde. Na een hapje en een drankje verzamelden zich na de middag kunstliefhebbers, verzamelaars en geïnteresseerden in het auditorium van het VAC. De bezetting bleek uiteindelijk ruim voldoende om de veiling een positief elan te geven. Dat werd nog opgedreven door de vrijwillige veilingmeester van dienst, die sterk het enthousiasme bij de aanwezige kopers aanmoedigde.

Zowel over de kwaliteit van het aanbod als over de organisatie en het verloop van de veiling mochten organisatoren Paul en Riet Gees louter positieve reacties ontvangen. Een absolute opsteker voor onze vereniging!

Ook de medewerking van de VDAB en de vrijwillige logistieke steun van talrijke medewerkers droegen bij aan het succes van de veiling. Onze hartelijke dank daarvoor!

Maar onze grootste dank gaat uit naar de kunstenaars, de bezoekers, de kunstliefhebbers, de verzamelaars en kopers met hun geweldige respons op deze veiling.