woonconcept

 

 <

 

 

 

W O O N C O N C E P T 

 

Ons woonconcept past in de nieuwe ideeën van co-housing en zal in de praktijk de toets moeten doorstaan. Het is een dynamisch concept dat aanpasbaar is aan lokale mogelijkheden en partners.

living  apart  together

Onze ervaring in de omgang met mensen met autisme leert ons dat zij erg loyaal met elkaar omgaan. De aanwezigheid van andere personen met autisme - hoe verschillend ook - kan voor hen een meerwaarde betekenen.

Daarom hebben we samen met de eigenaar van het Begijnhof Sint-Elisabeth in Sint-Amandsberg een convent verbouwd tot 8 woonunits voor singles en een woning voor de ‘goede buur’.

Bij de verbouwing hielden we rekening met de prikkelgevoeligheid van de bewoners. Daarom opteerden we voor een sobere inrichting en extra aandacht voor geluidsisolatie.

Autimismus  heeft ook op eigen kracht en met eigen middelen een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en activiteitenzone gecreëerd. Die gemeenschappelijke ruimte-met-tuin kan een bindmiddel zijn tussen de bewoners onderling, een ruimte waar zij hun lotgenoten ontmoeten. Deze gemeenschappelijke ruimte is een hefboom ter ondersteuning van hun gemeenschappelijke noden.

als  burgers  in  de  samenleving

Wij werken aan maximale participatie van de bewoners aan en in de maatschappij. Dat kan door een doordacht gebruik van professionele hulp en de keuze voor de minst beperkende en minst vervreemdende ondersteuning.

Wij zien vaak dat bij personen die al lang zorgbehoevend en/of maatschappelijk kwetsbaar zijn, er sprake is van een gekrompen netwerk, terwijl een sociaal netwerk essentieel is voor deelname aan de samenleving en een krachtige remedie tegen vereenzaming.

De woonvorm die Autimismus samen met Baken uitbouwt, kan er wellicht voor zorgen dat het sociale netwerk - indien aanwezig - behouden blijft en bovendien versterkt en uitgebreid wordt waar mogelijk.

De (h)erkenning en kracht van 'lotgenoten' nemen wij uitdrukkelijk mee in dit verhaal. Wij zetten expliciet in op de participatie in het project van personen met autisme, hun familie en vrienden. Ondersteuning door reguliere en/of gespecialiseerde diensten wenden wij enkel aan waar nodig, op maat en op vraag; zoals ook andere burgers dat doen.

betaalbare  huurprijs

De huurprijs proberen we zo laag mogelijk te houden om alle mensen met autisme een kans te geven. Daarom zochten we in overleg met diverse partners naar een structurele oplossing. Die vonden we in overleg en samenwerking met Obra|Baken,  het Begijnhof Sint-Elisabeth en het sociaal verhuurkantoor - SVK - van de Stad Gent.