over ons

 

 

   O

 

 

O V E R   O N S

 

Autimismus is een open, pluralistische organisatie, opgericht in november 2009 door ouders en sympathisanten van normaal begaafde mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).

De vzw groeide uit de ‘mama-meetings’ waar bezorgde moeders met elkaar de woonproblematiek deelden van hun volwassen kinderen met ASS. Die wilden graag zelfstandig wonen maar dat bleek haast onmogelijk. De woonmarkt was en is immers nog steeds onaangepast aan de handicap van mensen met autisme. Toch is voor vele mensen met ASS de nood aan geschikte woningen groot…

Tegelijkertijd organiseerden de kinderen zich als jong-volwassenen in een zelfhulpgroep, de zgn. Pass-groep (personen met autismespectrumstoornis). Die wordt logistiek gesteund door de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA). Uit de ontmoetingen binnen deze Pass-groep bleek dat zij in staat waren om onafhankelijk en collectief op te treden. Ook wensten zij zelfstandig te wonen in een degelijk en betaalbaar huis, met begeleiding op maat.

Zo ontstond de vzw ‘Autimismus’. Deze woordspeling verwijst naar optimisme en autonomie als houding… en autisme als context. 

 

Maatschappelijke zetel: Snoekstraat 19, 9000 Gent
Ondernemingsnr. 820 305 244