FONDSENWERVING

    .

 

F O N D S E N W E R V I N G

 

 

giften

 

Om de werking van Autimismus te financieren maken we gebruik van giften. Die zijn welkom op onze bankrekening:
BE39 7370 2975 7219 op naam van AUTIMISMUS VZW.

 

sponsoring


Voor specifieke initiatieven doen we een beroep op sponsors.