FONDSENWERVING

    .

 

F O N D S E N W E R V I N G

 

 

giften

 

Om de werking van Autimismus te financieren maken we gebruik van giften. Die zijn welkom op onze bankrekening:
BE39 7370 2975 7219 op naam van AUTIMISMUS VZW.
Autimismus vzw kan geen attesten meer afleveren die recht geven op belastingvermindering.

 

sponsoring


Voor specifieke initiatieven doen we een beroep op sponsors.