eke nazareth

 

 

 

 

            ^

 

E K E - N A Z A R E T H

 

In Eke-Nazareth wil de vzw Autimismus een tweede project opstarten.

De sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Volkshaard’ is er eigenaar van de oude pastorie en de omliggende gronden.

Daar zullen in de nabije toekomst enkele sociale wooneenheden opgetrokken worden waarvan de gemeente er een aantal wil voorbehouden voor normaal begaafde mensen met autisme.

Momenteel wachten we het ontwerp van de plannen af.

Ook voor dit project hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Obra|Baken, die zal instaan voor de begeleiding.

De mensen met ASS zullen zoveel mogelijk ondersteund worden om zich te integreren in de plaatselijke gemeenschap en te participeren in het gemeentelijke verenigingsleven.