°  #  _  <  /  +  *  ^  .

C O N V E N T    2 2

Is een onafhankelijk pilootproject
voor zelfstandig wonen
met ondersteuning op maat
voor normaal begaafde volwassenen met autisme.
Acht studio's
in een nog te verbouwen convent
van het Groot Begijnhof
Sinte-Elisabeth
in Sint-Amandsberg Gent.

 
   Autisme vriendelijk logo     Logo Provincie     logo stad gent     logo baken vzw     logo Groot Begijnhof